MENU
Aula_close Layer 1

Referat 2. februar 2019


Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 5. februar  2018 kl. 18.00 - 20.00

Sted

Personalerummet Vester Hassing Skole

Deltagere

Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, Anja Thomsen, Ann Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy Andersen, Maja Linnemann Nielsen, Rasmus Eske Jensen

Afbud:

Maja Linnemann Nielsen, Rasmus Eske Jensen, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Berit Brochstedt Rosenvinge

   

Referent

 

 

 1.  Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 1. Vester Hassing Skole 2.0

Tirsdag d. 12. februar kl. 19-21 åbner vi dørene op til en spændende aften hvor du vil få lejlighed til at se vores nye flotte læringsmiljøer, og høre mere om hvordan anderledes møbler og nye rammer er med til at skabe et godt læringsmiljø for alle aldersgrupper. Du kommer til at høre fortællinger om dagligdagen af vores dygtige medarbejdere, og få et indblik i hvordan hverdagen på Vester Hassing skole er med til at gøre eleverne klar til de udfordringer der venter dem når de afslutter folkeskolen.

 

Folkeskolen har i de seneste år bevæget sig ind i en stor udvikling, og derfor er det afgørende for os at arbejde målrettet mod at sætte en retning for hele skolen.

Vi har allerede sat gang i den proces og inddrager både elever, forældre, eksterne samarbejdspartnere og medarbejdere, når vi forsøger at sætte ord på hvad Vester Hassing skole 2.0 skal dække over. Din mening er også vigtig og den 12. februar vil vi gerne høre din holdning til “Hvad vi er særligt gode til på Vester Hassing Skole? og Hvad du tænker kunne være et udviklingspunkt for os”. De spørgsmål kommer til at danne rammen for den workshop vi afslutter aftenen med.

 • Rammesætning og fordeling af opgaver

 

Skolebestyrelsen var rundt på skolen for at se de nye læringsmiljøer

Til forældrearrangementet vil der være en fra skolebestyrelsen i hver cafe’ som tager referat.

I cafeerne vil der være en ipad og et stort ark papir til at tegne på

 

 1. Forældreintra

  • jf. Stresspanelets anbefaling om at lukke forældreintra ned

   • Får vi stress af forældreintra på VHS?

   • Hvad skal vi være opmærksomme på ved nyt system? (AULA)

Punktet drøftet

 

 1. Ledelsens læringssamtale

  • Onsdag d. 30/1 var skolens ledelsesteam til læringssamtale på skoleforvaltningen.

 

Flg. opmærksomhedspunkter for kommende skoleår blev aftalt

 • Fokus på den røde tråd på undervisningen i de forskellige fag

 • Læsning i indskolingen og på mellemtrinnet

 • Opfølgning på elevernes trivselsmåling bla. gennem arbejdet med motivationsplan for eleverne

 • Beskrivelsen af skolens værdigrundlag og kerneydelsen


 

 1. Skolens målpil 2018-2021

  • Ledelsen præsenterer målpilen for de kommende 3 skoleår

Målpilen præsenteret

 

 1. Orientering fra:

  • Formand

  • Elevråd

   • På initiativ fra elevrådet arbejdes der med en motivationsplan for eleverne

   • Eleverne på 8. og 9. årg. deltog i skolevalg 2019

  • Skoleledelsen

   • Der er udarbejdet et forslag om bedre og mere sikre afsætningsforhold for eleverne ved skolens parkeringsplads. Forslaget skal i Aalborg Kommune vurderes sammen med ønsker om bedre trafiksikkerhed fra andre skoler, så det er ikke endelig afklaret, om det kan realiseres.

   • Beslutning om, at der ikke må være kogekedler i klasselokalerne

  • Medlemmer

Orientering om helhedsuge i uge 7 samt projektopgave på 7. - 9. årgang

  • Personale


 

 1. Evt.

 

Punkter til næste møde: