Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for årgangstænkning på Vester Hassing Skole

Med udgangspunkt i skolens værdier om Fællesskab og Læringslyst arbejder vi på Vester Hassing Skole med fleksibel årgangstænkning.
“Ved årgangstænkning forstår vi, at det er årgangen, som danner rammen for elevernes læring og trivsel.”


Vi oplever, at den traditionelle klassetænkning ikke altid slår til, når den enkelte elev skal møde optimale faglige, sociale og personlige udfordringer. Vi tænker årgangen som en mere rummelig organisationsform.

Årgangen rummer gode muligheder for undervisningsdifferentiering, bidrager til et mere varieret skoleforløb og skaber et godt sammenhold og god trivsel på hele årgangen.

Årgangen er den bærende enhed på skolen. Her oplever eleverne, at de kan finde venner og samarbejdspartnere blandt flere børn/unge. De lærer at se hinandens forskelligheder som en styrke og erfarer, at der er meget inspiration at hente hos kammeraterne. Eleverne ved, at de arbejder ud fra den samme årsplan, tager på de samme ekskursioner og lejrskole og i det hele taget udgør et stærkt fællesskab i hverdagen.

En væsentlig del af de gode oplevelser, der følger med et skoleforløb på Vester Hassing Skole, sker dermed sammen med årgangen.

Klassen og årgangen
Vi arbejder med årgangen som udgangspunkt for vores planlægning af undervisningen. Det betyder, at børnene arbejder i forskellige hold. Vi arbejder både med klassen som enhed, men ofte på tværs af klasserne på årgangen. Dette samarbejde på tværs af klasserne starter i det små for at sikre en tryg skolestart, men udbygges med årene og vil resultere i, at børnene efterhånden vil betragte hele årgangen som udgangspunkt for kammeratskaber og samarbejdspartnere. Der er ikke en fast model for hver årgang, idet vi hver gang tager udgangspunkt i den elevgruppe, som er på årgangen dvs. fleksibel årgangstænkning.

Hvorfor årgangen som udgangspunkt for undervisningen?
Når vi har valgt et meget tæt samarbejde med udgangspunkt i årgangen og ikke klassen, er det, fordi vi ser en række fordele i denne måde at organisere undervisningen på, som er til gavn for den enkelte elev:

● Større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen.
Fordele: Bl.a. undervisningsdifferentiering, flere holddannelser, bedre udnyttelse af lærer-/pædagogkompetencer, øget læring

● Vi skaber mulighed for nye venskaber og samarbejdsrelationer, når der er flere at vælge imellem.
Fordele: Bl.a. udbytterige samarbejdsrelationer, gode venskaber, glade børn med læringslyst

● Det tætte samarbejde mellem det pædagogiske personale er med til at udvikle den enkelte medarbejder både fagligt og personligt til fordel for undervisningens kvalitet og den enkelte elevs udbytte.
Fordele: Bl.a erfaringsudveksling mellem det pædagogiske personale, inspiration, udvikling af god undervisningspraksis, faglig opkvalificering, bredt kendskab til eleverne.


Godkendt af skolebestyrelsen d. 10. marts 2020