Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode overgang - Samarbejdsaftale 2024/2025

Den gode overgang 2024/2025
Samarbejdsaftale - "Den gode overgang" er et samarbejde mellem Vester Hassing Skole, Dussen ”Smutten” og Børnehaverne Kastanjen, Græshoppen og Naturbørnehaven.

Januar 2024

Informationsmøde for kommende børnehaveklasseforældre

Mandag 22/1-24         kl. 16.30 – 18.00                                         Sted: Vester Hassing Skole

Indhold: Gennemgang af samarbejdsaftalen og information om forventninger, skoleparathed, dagligdagen i bh.klassen og DUS ”Smutten”.

April 2024

Bh.klasselederne kommer på besøg i børnehaverne for at lære børnene at kende

Mandag 15/4-24           kl. 10.00 – 11.00                                         Sted: Naturbørnehaven

Tirsdag 16/4-24            kl. 10.00 – 11.00                                         Sted: Græshoppen

Torsdag 18/4-24           kl. 10.00 – 11.00                                         Sted: Kastanjen

Maj 2024

På tværs aktiviteter i børnehaverne

Tirsdag 7/5-24             (Kastanjen)

Tirsdag 14/5-24           (Naturbørnehaven)

Tirsdag 21/5-24           (Græshoppen)

Børnehaverne i Vester Hassing laver i løbet af foråret aktiviteter, hvor de kommende skolebørn lærer hinanden at kende på tværs af institutionerne. Hver børnehave laver min. en aktivitet, hvor de andre børnehaver i byen inviteres.

Åbent Hus i børnehaveklasserne og Smutten for børn og forældre

Mandag 13/5-24         kl. 16.30 – 18.00                                         Sted: Vester Hassing Skole og DUS

Kom og hils på de voksne og se lokalerne

(Skolen sender invitation via aula og børnehaverne.)

Overleveringsmøder med deltagelse af forældre (tilmelding via børnehaven)

Onsdag 22/5-24          (Græshoppen)                                          Sted: Vester Hassing Skole

Torsdag 23/5-24 og torsdag 30/5-24          (Kastanjen)              Sted: Vester Hassing Skole

Onsdag 29/5-24 og torsdag 30/5-24     (Naturbørnehaven)        Sted: Vester Hassing Skole

(Deltagelse v/møderne: Forældre, børnehavepædagoger, Bh.klasseledere, skolepædagoger, skolens kompetencecenter, ledelsesrepr. fra skolen, evt. PPR (talepædagog eller psykolog efter behov)

 

Juni 2024

Møde om sammensætning af opstartsgrupper

Mandag 3/6-24          kl. 14.00 – 16.00                                         Sted: Vester Hassing Skole

Børnehaverne sammensætter inden mødet børnene i 2-4 mands grupper under hensyntagen til børnenes venskaber, sociale, familiemæssige, sproglige og motoriske forudsætninger. Bh.klasselederne deltager i mødet. Evt. deltagelse af ledelsesrepr. fra skolen.

(Delgagelse v/mødet: Børnehavepædagoger og Bh.klasseledere.)

 

Torsdag 6/6-24           Børnehaverne orienterer forældrene om gruppeinddelingen og Skolen sender gruppeinddelingen ud på Aula

Besøg i Dus ”Smutten” sammen med børnehaven

Tirsdag 11/6-24             kl. 9.00 – 11.00                                           Sted: Smutten

(Børnehaven orienterer om besøgene.)

Besøg på skolen sammen med børnehaven

Torsdag 13/6-24           kl. 10.00 - 12.30                                         Sted: Vester Hassing Skole

Tirsdag 18/6-24          kl.   9.00 - 11.30                                           Sted: Vester Hassing Skole (Skolen sørger for frugt til kommende bh.kl. og børnehaven sørger for frugt til nuværende bh.kl.)

Alle kommende børnehaveklassebørn kommer 2 gange på besøg i den gruppe, de skal begynde i. De er sammen med klassens Bh.klasseleder og skolepædagog.

De nuværende børnehaveklassebørn går på besøg i deres ”gamle børnehave”.

(Børnehaven orienterer om besøgene.)

 

August 2024

Første skoledag

Torsdag 15/8-24          kl. 8.30 - 11.30                                     Sted: Vester Hassing Skole

Bh.klassebørnene møders udenfor skolen sammen med forældre og bliver hentet ind.

OBS – de møder en dag senere end skolens øvrige elever. Smutten er åben før og efter skole.

 

Vi glæder os til at byde dig og dit barn velkommen, og vi glæder os til at give dit barn en god skolestart.

-------------------------------------------------------------------------

Her finder du som forælder de vigtigste informationer om dit barns overgang fra børnehave til at starte i skole.

På disse hjemmesider du kan orientere dig om skolestart:

Den gode overgang - er information om mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole.

Information om samarbejde fra skolestart - Skoleforvaltningens budskaber om, hvorfor det gode samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Aalborg Kommunes hjemmeside om Skolestart