Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen i Smutten

Velkommen i Smutten  - IdrætsDUS


For at I kan få et indblik i Smuttens hverdag og de praktiske spørgsmål, der melder sig som ny bruger af huset, har vi i det efterfølgende prøvet at samle lidt nyttig info. Vi håber, at I vil bruge lidt tid på at læse materialet.


DUS tilbuddet
DUS er Aalborg Kommunes skolefritidsordning og er en integreret del af skolens virksomhed. DUS står for ”Det Udvidede Samarbejde”.
DUS er et fritidstilbud til børn fra 0. til 6. kl. fordelt på 2 afdelinger, som fysisk er placeret tæt ved hinanden og skolen.
DUS 1 (”Smutten”)                0. kl. – 3. kl., ca. 175 børn. Har egen bygning ved siden af skolen.
DUS 2                                           4. kl. – 6. kl., ca. 120 børn. Har til huse i en sidefløj til hallen.


Organisering af børnegrupperne
Hver årgang har eget basisområde. Desuden er der fællesarealerne, hvor der er mulighed for at være sammen på tværs af klasser og årgange.
I dette skoleår er fordelingen således:
0. kl. Basisområde i østfløj.
1.+2. kl. Basisområde i vestfløj.
3. kl. Basisrum i Smut 3 lokalet og har desuden barakken ved skolen.
Fællesarealerne er musiklokalet, motorikrum, køkken alrummet og udeområdet.


Organisering af personalet
Hver årgang har ”kontaktvoksne", som også er skolepædagoger i klasserne. De har det overordnede ansvar for gruppen og varetager bl.a. forældrekontakten, samarbejdet med skolen og har et nøje kendskab til hvert enkelt barn på årgangen.
Vi er praktikinstitution, og har den glæde at have studerende hos os det meste af året.


Sådan arbejder vi
Det pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra Fælles Mål for DUS, som alle DUS ordninger i Aalborg kommune arbejder efter. Planen skal sikre, at der er en pædagogisk praksis, som understøtter barnets alsidige og personlige udvikling. I planen er der fokus på 6 kerneområder, som igennem forskellige aktiviteter og samvær skal udvikles. Fælles Mål for DUS kan ses på hjemmesiden.


De 6 kerneområder er:

 • Alsidig og personlig udvikling
 •  Social udvikling
 •  Sproglig udvikling
 •  Krop, bevægelse og sundhed
 •  Kulturelle udtryksformer og værdier
 •  Natur og udeliv

 

Vi har som idrætsDUS, særligt fokus på bevægelse i alle former.

Hverdagen planlægges for en måned ad gangen med overordnede temaer og med god plads til det impulsive. I vil hver måned få tilsendt en oversigt over månedens aktiviteter.

Lidt om traditioner/aktiviteter
Vi har faste aktiviteter, der tilbydes periodisk afhængig af årstiderne, f.eks. hal, sang og musik, bål- og udedage m.m.

 • Temauger/dage såsom olympiade, skak, jul, fastelavn og Sankt Hans
 •  Månedlig fødselsdagsfest
 •  Forårsfest
 •  Juleafslutning
 •  Jule åbent hus med Luciaoptog
 •  Overnatning
 •  Svømmedage

 

I træværkstedet er der ofte livlig aktivitet. I perioder har vi voksne planlagt bestemte ting man kan lave, til andre tider har børnene også selv mulighed for at eksperimentere med hammer, sav og søm.

Samarbejde og information
Al kommunikation (nyhedsbreve, tilmeldinger m.m.) foregår via AUla, så vær opmærksom på beskeder fra os.
Skolebestyrelsen har tilsynspligten.


Skolebestyrelsen har udpeget 2 kontaktpersoner fra bestyrelsen, som har særlig opmærksomhed på DUS. I kan til en hver tid
rette henvendelse til disse personer, såfremt der er områder, I ønsker belyst eller drøftet i skolebestyrelsen.


Om morgenen
Børnene tjekker ind på touch skærm eller IPad. Såfremt jeres barn ikke kommer en morgen, behøver I ikke at meddele os det, idet vi ikke fører fremmødekontrol om morgenen.


Efter skoletid
Når børnene kommer i Smutten efter skoletid, tjekker de sig ind på touch skærm eller iPad. Her er der kontrolleret fremmøde, så vi holder tjek på om alle børn er mødt ind i Smutten. Er et barn ikke mødt ind, uden at I som forældre har givet besked om at barnet har fri fra DUS, kontakter vi jer. Det er derfor meget vigtigt, at I meddeler os, hvis

 • jeres barn holder fri eller er syg – vi får ikke automatisk besked fra skolen.
 •  jeres barn hentes af andre, som vi ikke har forudgående aftale omkring.


Afhentning
Vi har et dejligt stort hus med mange aktive børn og et stort udeareal, så I må påregne, at det kan tage tid at finde jeres barn ved afhentning. Vi hjælper dog altid gerne med at lede. Et lille tip: tjek jeres barns garderobe for udefodtøj/jakke. På den måde får du en fornemmelse af om dit barn er ude eller inde.
Vi lægger meget vægt på, at børnene får ryddet op inden de går hjem. Det er der rigtig god læring og opdragelse i. Lad os i samarbejde hjælpe med at støtte børnene i denne opgave.
Husk at tjekke ud på enten touch skærm eller iPad inden I går. Vi lægger også meget vægt på at børnene siger farvel til den voksen, som har ”sendeposten”. Der står et billede af dagens sendevoksen ved børnenes kalendere i køkken allrummet.

Sendetider

 • Vi sender børn klokken hel og halv 

 • Vi sender til kulturskolen, fritidsaktiviteter og bus

 • Sendeaftaler skal skrives i Aula inden kl. 12.00. Vi tager ikke imod telefoniske sendeaftaler, indtalte beskeder eller SMS. 

Komme/gå systemet i Aula

Eventuelle sende aftaler skal oprettes inden kl. 12.00, da vi kun tjekker Komme/gå én gang dagligt. 

Vi sender gerne børn til forskellige sportsaktiviteter og kulturskolen. Husk her at sætte sendetidspunktet til 30 min. før barnet skal være ved aktiviteten. (Husk at få slettet eventuelle gamle aftaler fra forrige skoleår)

Husk at melde fri i Komme/gå de dage jeres barn ikke kommer i Smutten. Da vi fører mødekontrol, vil vi kontakte jer, hvis vi intet hører om fravær.

I særlige tilfælde kan I altid kontakte os på telefon 99824711. 

Husk at holde barnets stamskema opdateret med kontaktoplysninger i Aula. 


Egne ting
Børnene må gerne tage eget legetøj med, men har selv ansvaret for det. Institutionen erstatter ikke bortkomne eller ødelagte
ting. Rulleskøjter, skateboard og cykler må benyttes på bestemte tidspunkter/dage. Vi giver besked.


Det er tilladt at have mobiltelefon/iPad med i DUS. Dog gælder det:

 • Børnene må gerne bruge mobiltelefon/ iPad til spil efter kl. 15.30 – ellers skal den ligge i deres taske. Der gælder andre regler for Smut 3, som aftales børnene og de voksne imellem.
 • Der må ikke tages billeder eller film, optages lyd, sendes SMS eller ringes fra mobiltelefonen i DUS tiden.
 • Eventuelle beskeder til børn fra forældre, skal altid gå igennem personalet.

 

Skiftetøj/indesko
Børnene skal have ekstra sko og tøj liggende i garderoben - også gerne gummistøvler og regntøj. Alle kan falde i en vandpyt eller glide i mudderet. Så er det skønt at kunne få tørt tøj på. Ekstra tøj/ fodtøj må gerne blive liggende weekenden over.
Inde sko skal benyttes i vinterhalvåret – fra efterårsferien til påske.
Når der er regn og mudret vejr, stilles en kasse med blå overtræksfutter frem i forgangen, som vi beder børn og voksne om at
benytte.


Smitsomme sygdomme
Ved smitsom sygdom skal vi informeres. Så længe smittefaren er til stede, må barnet ikke komme i Smutten.


Ind- og udmeldelse
Indmeldelse kan ske fra dag til dag og altid elektronisk via internettet på https://www.pladsanvisningen-online.dk/aalborgpub/login.htm


Taksten er 1.808 (2023). Juli er betalingsfri.
Udmeldelse skal ske elektronisk på kommunens hjemmeside mindst én måned før udmeldelsen træder i kraft og kan kun ske
ved udgangen af en måned.


Forplejning
Om morgenen tilbyder vi nærende morgenmad som består af havregryn, cornflakes, havrefras, brød og mælk. Der er
morgenmad indtil kl. 7.30. Vi bestræber os på at give børnene en god start på dagen.
Såfremt børnene selv har morgenmad med, skal det være i tråd med Smuttens udbud.
Kl. ca. 14.15 er der eftermiddagsmad, som primært består af frugt og ca. 1 gang ugentligt boller, groft brød eller kage.


Adresse
Vester Hassing DUS, Halsvej 199 E, Vester Hassing, 9310 Vodskov, www.vesterhassingskole.dk

Telefon Smutten (DUS 1) 99824711 i Smuttens åbningstid.

Åbningstider på skoledage
Mandag - torsdag 6.00 - 8.00 og 12.45/13.30 - 17.00.
Fredag 6.00 - 8.00 og 12.45/13.30- 16.30


Åbningstider på skolefridage og i ferier
Mandag – torsdag 6.00 - 17.00
Fredag 6.00 - 16.30


Vi håber, I nu har fået lidt mere kendskab til Smutten og vi glæder os til at samarbejde med jer om jeres barn.