MENU
Aula_close Layer 1

Referat 1. oktober 2019


Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 17.00 - 19.00

Sted

Personalerummet Vester Hassing Skole

Deltagere

Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, Anne-Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy Andersen, Lykke Raavig Sanderhoff, Sophia Vestergaard Johansson

Inviterede:

 

Afbud: 

Mads Torp

Berit Brochstedt Rosenvinge Anja Briang Møller

Lykke Raavig Sanderhoff

Line Kortsen, Inklusionsvejleder, Lillian Hansen, Læringsvejleder


 
   

Referent:  Tommy Andersen

 

 

 1.  Godkendelse af dagsorden (1 min) 

Godkendt

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (1 min)

Godkendt

 

 1. Præsentation af skolens nye værdigrundlag (10 min)

Værdigrundlaget præsenteret

 

Fællesskab

Vi vil være en skole - 

 • hvor hvert individ såvel barn som voksen føler tryghed, selvværd og ansvarlighed i et socialt fællesskab.

 • der er præget af et godt kammeratskab.

 • hvor vi taler pænt til og om hinanden, og hvor der er plads til alle.  

 • hvor vi i fællesskabet er opmærksomme på hinanden, og vi tager ansvar for, at andre har det godt.

 • hvor den enkelte sammen med andre oplever personlig udvikling og bliver rustet til livet. 

 

Læringslyst

Vi vil være en skole -

 • hvor hvert individ såvel barn som voksen har lyst til at lære nyt og mod på at udvikle sig.

 • som gennem hele skoleforløbet stimulerer og udvikler børns naturlige læringslyst

 • hvor børnene kan se meningen med det, de skal lære. 

 • hvor børnene oplever at være medbestemmende i deres skolegang.

 • hvor børnene lærer at lære og på den måde blive i stand til at planlægge og fuldføre personlige mål.

 

 1. Inklusion på Vester Hassing Skole v/Sandra og Anne-Britt (30 min)

Tilbagemelding omkring temaaften for skolebestyrelser. Hvordan kan vi i fællesskab løse inklusionsopgaven. Oplæg med Ph.d. Gro Emmertsen lund, der har forsket i usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen, hvor hun har interviewet ekskluderede elevers (middelklasse-) forældre om deres oplevelser med skolens håndtering af helt almindelige samspilsproblemer i skolen.

 

  • Med værdigrundlaget i erindring, hvordan omsætter vi det til praksis i inklusions øjemed?

Oplæg ved Sandra Burri Gram-Hansen

Nedsættelse af arbejdsgruppe der arbejder videre med:

Hvordan ser vi inklusion på Vester Hassing Skole?

Hvordan sikrer vi at skolens medarbejdere har de ressourcer der er brug for?

Hvordan hjælper vi forældre til at forstå deres rolle i det gode skole/hjem samarbejde?

 

Arbejdsgruppe: Forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i SB inviteres og melder tilbage til Sandra via doodle.

 

 1. Læringsparate børn i indskolingen oplæg v/Bodil (40 min)

Vi oplever en ændret børnegruppe i indskolingen, hvilket også ses på landsplan og medierne er optaget af hvordan det påvirker trivsel og læring i folkeskolen. 

Bodil vil give et oplæg til drøftelse af hvordan vi lokalt håndterer denne udfordring og hvordan forældrene kan være gode medspillere.

 

Oplæg ved Bodil Poulsen, hvor der bl.a var på fokus på.

 • Eksempler fra dagligdagen omkring “den nye børnekultur”

 • Samarbejdet med børnehaverne

 • PPR-udviklingsprojekt i 2017 om læringsforstyrrende uro, hvor skolen deltog

 

Arbejdsgruppen fra pkt. 4 vil inddrage de nævnte problemstillinger bl.a. i forhold til læringsforstyrrende uro

 

 1. AULA – god kommunikation – fortsat drøftelse (20 min)

 

Forældrerepræsentanter ønsker at deltage i møde med skoleforvaltningen vedr. udfordringer med Aula.

 

 1. Orientering fra: (10 min)

  • Formand

Sandra Burri Gram-Hansen og  Anne-Britt Andersen har deltaget i møde om inklusion med Gro Emmertsen Lund

  • Elevrådet

Valg til elevrådet.

Ny formand: Lykke Raavig Sanderhoff

Ny næstformand: Sophia Vestergaard Johansson

Deltagelse i Ungekongres

Elevrådet vil arbejde med skolens værdigrundlag - fællesskab og læringslyst

  • Skoleledelsen

Personalenyt

  • Medlemmer

Intet

  • Personale

Intet

 

 1. Evt.