MENU
Aula_close Layer 1

Referat 27. august 2019

Vester Hassing Skole

 

Skoleforvaltningen

Halsvej 199 A

9310 Vodskov

Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 17.00 - 19.00

Sted

Personalerummet Vester Hassing Skole

Deltagere

Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, Ann Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy Andersen

Inviterede:

 

Afbud:

AULA support team VHS samt AULA teamet fra skoleforvaltningen

 

Niels Skovmand

   

Referent: 

Tommy Andersen

 

 1.  Godkendelse af dagsorden (1 min) 

Godkendt

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (1 min)

-

 1. Tema: AULA - vores nye kommunikationsplatform

AULA bliver vores fælles indsatsområde i efteråret 2019 og vil derfor fylde en del på de kommende skolebestyrelsesmøder. Der foreslås, at bestyrelsen nedsætter en AULA arbejdsgruppe (2-3 personer), som kan supportere skolens AULA team i implementeringsfasen.

 • Status på implementeringen af AULA på VHS

 • Oplæg Anja, Morten: Grundlæggende Introduktion til systemet

 • Brush up på bestyrelsens arbejde med grundlæggende overvejelser omkring brugen af AULA

 • VHS/Personalets forventninger til brugen af AULA (forberedelse af punkt)

 • Forventningsafstemning - hvad er vi enige om?

 • Next Step i implementeringen

 • Planlægning af forældrerådsarrangement vedr. AULA

 

Alle deltagere bedes medbringe egen computer og mobil til dette punkt. Det vil være en fordel, hvis I allerede er logget på AULA.

 

Opmærksomhedspunkter på skolen:

Hvordan informeres forældre mht. opslag og beskeder?

Hvad skal der informeres om?

Fælles retningslinje for brug af MinUddannelse som lektiebog

Hvornår er en besked følsom?

Hvordan sikrer vi, at forældrene giver feedback vedr. problemer med Aula?

Der nedsættes et  Aulaudvalg med Sandra Burri Gram-Hansen og Christian Østerballe. Der holdes møder i samarbejde med nogle af skolens superbrugere i Aula. Repræsentanter fra skoleforvaltningen er interesseret i at deltage.

Der arbejdes videre med et evt. fællesarrangement med forældrerådene i oktober omkring Aula f.eks i forhold til god kommunikation.

 

 1. Orientering fra: (10 min)

  • Formand

Orientering om invitationer til fællesarrangementer for skolebestyrelsesmedlemmer med andre skoler 

 

  • Skoleledelsen

   • Personalenyt

Orientering om nyansættelser på skolen

 

   • Pædagogisk weekend 6.-7. september

En del forældre har meldt sig til forældrehjælp

 

  • Medlemmer

Intet

  • Personale

Orientering om lejrskole på 6. årgang, skovskole i udskolingen, aktiviteter i DUS

 

 1. Evt. (5 min)

Intet